Drukuj

 

 
  

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

jest jednostką budżetową powołną przez Radę Miasta Szczecin
Uchwałą Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003r.
 

                                                         

Głównym zadaniem MOSRiR jest zarządzanie i utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej miasta. Umiejętne zarządzanie obiektami pozwala nam realizować nasze statutowe zadania. 

Dbamy o stworzenie odpowiednich warunków dla rekreacji i wypoczynku, a także uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Udostępniamy bazę sportową i rekreacyjną klubom i związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, fundacjom, organizacjom sportowym i zawodowym, szkołom, uczelniom, zakładom pracy i osobom prywatnym. Oferujemy pełną bazę zabiegową, zabiegi fizykoterapeutyczne, rehabilitację ruchową.

 

Serdecznie zapraszamy 
do korzystania i wypoczynku na naszych obiektach...
 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie  
ul. Wł. Szafera 7 tel. 91 422 34 27 fax 91 422 19 52
71-245 Szczecin e-mail: mosrir@mosrir.szczecin.pl
© Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.